Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim • +48 58 682 32 13 • sekretariat@zso1.pl

Liceum Ogólnokształcące nr 1 • +48 58 682 36 10 • liceum@zso1.pl

Home 9 Aktualności 9 Pomoc pedagogiczno-psychologiczna
https://uonetplus.vulcan.net.pl/pruszczgdanski/

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

1.01.2018

Pedagog szkolny – mgr Ewa Betscher

Psycholog szkolny – mgr Jaśmina Sola-Kofluk

Zakres udzielanej pomocy przez pedagoga i psychologa LO:

  1. działanie na rzecz pomocy materialnej uczniom,

  2. analiza niepowodzeń szkolnych ucznia,

  3. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia

  4. określanie form pomocy uczniom objętym opieką psychologiczno- pedagogiczną

  5. prowadzenie różnych form pomocy dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

  6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

  7. wspieranie nauczycieli, wychowawców,   i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

  9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

PLAN PRACY ZESPOŁU PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEGO LO ROK SZKOLNY 2019/2020

HARMONOGRAM DYŻURÓW ONLINE

ZESPOŁU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

HARMONOGRAM DYŻURÓW W NAUCZANIU ZDALNYM

ZESPOŁU PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEGO LO

 OD 19.10.2020R.

 

PEDAGOG

mgr Ewa Betscher

PSYCHOLOG

mgr Jaśmina Sola-Kofluk

PONIEDZIAŁEK

1000 – 1230

1130 – 1400

WTOREK

1000 – 1400

1000 – 1400

ŚRODA

100 0– 1400

 

CZWARTEK

1000 – 1100

1000 – 1400

PIĄTEK

930 – 1200

 

 

KONTAKT:

Librus : Pedagog Ewa Betscher / Psycholog Jaśmina Sola-Kofluk

E-mail: pedagoglo1prg@gmail.com / psychologlopruszcz@gmail.com

Telefon: 58 682 36 10 

Aby umówić się na konsultację online prosimy o wiadomość prywatną poprzez librus w celu ustalenia dogodnego terminu.

 

Ważne tematy:

Skip to content