Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim • +48 58 682 32 13 • sekretariat@zso1.pl

Liceum Ogólnokształcące nr 1 • +48 58 682 36 10 • liceum@zso1.pl

Home 9 Aktualności 9 PowiatowyKonkurs: „Czy znasz kraje niemieckiego obszaru językowego? ”
https://uonetplus.vulcan.net.pl/pruszczgdanski/

PowiatowyKonkurs: „Czy znasz kraje niemieckiego obszaru językowego? ”

16.03.2018

PowiatowyKonkurs:

„Czy znasz kraje niemieckiego obszaru językowego? ”

 

          W dniu 15.03.2018 w LO nr 1 w Pruszczu Gdańskim odbył się kolejny powiatowy konkurs wiedzy o krajach DACH: „Czy znasz kraje niemieckiego obszaru językowego? ”.

Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży kulturą Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz rozwijanie postawy otwartości, szacunku i tolerancji wobec odmienności kulturowej, a także dostrzeganie wspólnego dziedzictwa europejskiego.

W konkursie wzięło udział 10 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu pisemnego w języku polskim zawierającego pytania  dotyczące  krajów DACH: elementy geografii, literatury, sztuki, muzyki, tradycji, sportu, historii, polityki , na wykonanie którego przeznaczono 60 minut.

Wyniki:

I miejsce:  Bartłomiej Gordon  ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim  kl. 2d

II miejsce:  Weronika Heliosz  ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim kl. 3c

III miejsce:  Szymon Szeffs ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim  kl. 1b

Uczniowie z najwyższą ilością punktów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSO nr 1.

Organizatorzy konkursu, nauczyciele języka niemieckiego: Małgorzata Wyrzykowska, Monika Strzałkowska