Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim • +48 58 682 32 13 • sekretariat@zso1.pl

Liceum Ogólnokształcące nr 1 • +48 58 682 36 10 • liceum@zso1.pl

Home 9 Aktualności 9 Sprawozdanie z imprezy szkolnej: „Koncert Kolędy świata”
https://uonetplus.vulcan.net.pl/pruszczgdanski/

Sprawozdanie z imprezy szkolnej: „Koncert Kolędy świata”

22.12.2017

W dniu 22 grudnia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim odbył się koncert kolęd i piosenek świątecznych w różnych językach: „ Kolędy świata”. Koncert odbył się na auli i poprzedził wigilijne spotkania klasowe.

Koncert  zorganizowany został przez nauczycieli języków obcych LO i miał na celu  pielęgnowanie polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym rozwijaniu postawy szacunku i otwartości wobec wartości kultury europejskiej i światowej oraz czerpanie z jej bogactwa. Koncert  ten  był także wyrazem pragnienia budowania pokoju , dialogu i przyjaźni między narodami.

Impreza rozpoczęła się wspólnym wykonaniem znanej polskiej kolędy przy akompaniamencie Pana Dyrektora Jarosława Karnatha i Pana Grzegorza Borsuka. Następnie Pani Monika Strzałkowska- nauczyciel języka niemieckiego przywitała zebranych uczniów i nauczycieli, przedstawiła ideę i program koncertu. Potem rozpoczęły się występy uczniów ( solo, w duecie i zespołach klasowych), którzy zaprezentowali kolędy i piosenki świąteczne w języku polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim i hiszpańskim- łącznie 10 utworów. Koncert zakończył się ponownym występem muzycznym Pana Dyrektora J. Karnatha i Pana G. Borsuka. Następnie swoje życzenia świąteczne przekazali zebranym  Ks. Stanisław Fyda, Pani Dyrektor Iwona Zielińska i Pan Dyrektor Jarosław Karnath.

Impreza cieszyła się zainteresowaniem uczniów i pozwoliła na wykorzystanie ich talentów, umiejętności językowych i muzycznych, dlatego też  możliwe są kolejne edycje tego wydarzenia w następnych latach.

Opracowała: Monika Strzałkowska- przewodniczący zespołu nauczycieli języków obcych