Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim • +48 58 682 32 13 • sekretariat@zso1.pl

Liceum Ogólnokształcące nr 1 • +48 58 682 36 10 • liceum@zso1.pl

Home 9 Aktualności 9 Spektakl profilaktyczny pt. „Labirynt” Teatru Kurtyna w Krakowie
https://uonetplus.vulcan.net.pl/pruszczgdanski/

Spektakl profilaktyczny pt. „Labirynt” Teatru Kurtyna w Krakowie

31.10.2017

31 października w naszym Liceum odbył się spektakl profilaktyczny pt. Labirynt Teatru Kurtyna w Krakowie. Spektakl Labirynt nie pozwala widzowi już od pierwszej sceny wygodnie czekać na snucie się teatralnej opowieści. Otwiera go burzliwa, pełna wzajemnych oskarżeń i manipulacji rozmowa ojca i córki.
On jest oskarżonym w procesie o błąd lekarski w czasie operacji, którą prowadził pod wpływem alkoholu. Ona, kilkunastoletnia uczennica liceum, właśnie po raz kolejny przerwała okres abstynencji narkotykowej.
Ta rozmowa wydaje się być zwieńczeniem rodzinnego koszmaru. Ale to tylko pozory. Twórcy przedstawienia powiodą widza do czasu, kiedy losy tej dwójki zależne były od indywidualnych wyborów i decyzji.
Do momentu, kiedy prawda o niezaspokojonych potrzebach, poczucie osamotnienia i lęk przemieniły się
w bezradność kłamstwa. Do chwili, kiedy ci ludzie, każde na swój sposób, a jednak przedziwnie związani, zatracili sens wartości osobowych i społecznych, które czynią człowieka wolnym. Kiedy z podmiotów stali się bezradnymi przedmiotami, bezwolnie szarpiącymi się w chaosie teraźniejszości, pełnej zgiełku, hałasu, bezguścia, łatwizny i dewaluacji fundamentalnych pojęć. Jednak tytułowy labirynt ma wyjście. Są mimo wszystko rodziną, a odnowienie relacji i więzów zawsze jest możliwe.
W warstwie teatralnej spektakl Labirynt to dynamiczna, pełna ożywionego dialogu, iskrząca się dowcipem współczesna drama, która oprócz niewątpliwych walorów profilaktycznych, jest mistrzowsko i profesjonalnie przygotowaną pod względem warsztatowym i wykonawczym miniaturą dramatyczną, wzbogaconą intrygującą ilustracją muzyczną.

Twórcom spektaklu przyświecały słowa H.J.M. Nouvena, który pisał o swoim Mistrzu: (…) dał mi możność snucia rozważań na temat wolnego wyboru i podejmowania decyzji, ale stwierdził, że niektóre decyzje i wybory są lepsze niż inne, pozwolił mi znaleźć własną drogę, ale nie ukrył mapy, która ukazywała właściwy kierunek.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne

– profilaktyka zachowań ryzykownych: kształtowanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym /pozytywny stosunek do abstynencji/, poznawczym /dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych/, umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań, aktywna postawa w obliczu trudnych, życiowych problemów, umiejętność dostrzegania konsekwencji zachowań wobec innych, normy ograniczających zachowania ryzykowne oraz korygowanie błędnych przekonań na ich temat, kształtowanie umiejętności psychospołecznych /radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów i przewidywanie konsekwencji własnych działań/

– relacje – kształtowanie postaw społecznych: kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia
w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie, rozwinięcie umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny z przyjętymi normami, regułami i zasadami.

– wdrażanie kultury – przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań: rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji oraz odczytywania uczuć i emocji towarzyszących innym oraz umiejętnego reagowania na nie

Scenariusz przedstawienia w warstwie merytorycznej związany jest ze wskazaniami  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tematyka z zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym zarówno wątki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i  z zakresu przeciwdziałania narkomanii,  są  podjęte w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Magda Trembacz – psycholog szkolny